de la Chapelle, Albert

de la Chapelle, Albert Fredrik (f. 11/2 1933 Hfrs), läkare, genetiker, med.o.kir.dr 1962. C. var 1974-97 professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet och blev sistnämnda år professor i cancer- och molekylär genetik vid Ohio State University. Han förestod 1964-1974 Samfundet Folkhälsans genetiska institut samt ånyo från 1983. C., som var forskarprofessor 1985-95, är en av pionjärerna inom cytogenetiken. Han införde kromosomanalysen i Finland och beskrev den förste mannen med könskromosomerna XX. Tillsammans med medarbetare har C. lokaliserat och karakteriserat sjukdomsalstrande genfel. Erhöll akademikers titel 1997. (Ralph Gräsbeck)
DeLaChapelleAlbert

de la Chapelle, Albert. Han är en internationellt känd forskare. Foto: Lehtikuva, M. Seppänen-Helin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer), genetik, genetik, medicinsk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.12.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.12.2009 av Import