datasekretessnämnden

datasekretessnämnden innehar den högsta beslutanderätten i personuppgiftsfrågor och består av ordförande, vice ordförande och fem medlemmar som utnämns av statsrådet för tre år åt gången. Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1999, anger vilka ärenden som d. skall handlägga och avgöra. Nämnden utfärdar också bestämmelser och tar initiativ i frågor som berör behandling av personuppgifter samt följer behovet att utveckla lagstiftningen. (Björn-Eric Mattsson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
datasekretess, personuppgifter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.11.2009
Uppdaterat 05.06.2023