dataombudsmannen

dataombudsmannen i Finland har till uppgift att styra och övervaka behandlingen av personuppgifter för att skydda medborgarnas integritet. Tillsammans med dataombudsmannens byrå, som leds av honom, skall han bistå och stöda utvecklingen och användningen av system som stöder och tryggar personlig integritet. Han bör också främja utvecklingen och iakttagandet av god informationshantering samt följa den allmänna utvecklingen i fråga om personuppgifter och registerföring.

D. skall i första hand komma med råd och handledning, men kan i vissa fall remittera ärenden som enligt hans bedömning är lagstridiga till datasekretessnämnden.

Uppgifterna för d. och dataombudsmannens byrå finns angivna i personuppgiftslagen som trädde i kraft 1999. (Björn-Eric Mattsson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import