Crusell, Bernhard

Crusell, Bernhard Henrik (född 15/10 1775 Nystad, död 28/7 1838 Stockholm), klarinettist och kompositör. C., som var son till en fattig bokbindare, blev 1788 volontär inom musikkåren på Sveaborg och flyttade 1791 till Stockholm tillsammans med sin trupp, som han dock lämnade sedan han 1793 anställts vid Kungliga hovkapellet (operaorkestern); avgick 1833 från sin befattning som förste klarinettist. Han utövade solospel på klarinett från mitten av 1790-t. och blev en internationell berömdhet på detta område. Vid sidan av detta framträdde han som kompositör av instrumental- och vokalmusik (för sitt eget instrument komponerade han bl.a. tre konserter och tre kvartetter för klarinett och stråktrio), som ledare för militärmusikkårer (var från 1818 musikdirektör vid livgrenadjärregementena i Linköping) och som operaöversättare.

C. var en av de första i Finland födda kompositörerna av större betydelse, och har därför kommit att uppmärksammas i finländska musikhistoriska sammanhang, trots att han levde och verkade i Sverige. C:s tre klarinettkonserter har utgivits av Fabian Dahlström 1995. Se även militärmusik. (F. Dahlström, B.H. C., 1976, B. C. Tonsättare klarinettvirtuos. Hans dagböcker. Studier i hans konst. Verkförteckning. Kungliga musikaliska akademiens skriftserie, 21)

CrusellBernhard

Crusell, Bernhard. Klarinettkompositioner av C. trycktes redan under hans livstid i Leipzig. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, musiker, personer (individer), klarinettister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.05.2016 av Import