Collan, Karl

Collan, Karl (f. 3/1 1828 Idensalmi, d. 12/9 1871 Hfrs), författare och tonsättare, fil.dr 1864. C. blev 1859 lektor i tyska vid Helsingfors universitet, utnämndes 1866 till bibliotekarie vid universitetsbiblioteket och genomförde där flera viktiga administrativa reformer. Han utvecklade en livlig författarverksamhet bl.a. som redaktör för Litterär Tidskrift (1863-65) och som översättare; ett betydande värde hade särskilt hans svenska översättning av Kalevala (1864-68, ny uppl. 1922). Som kompositör vann han popularitet genom sina melodiska skapelser till texter av Runeberg (Fåfäng önskan m.fl.), Topelius (Sylvias julvisa och Vasa marsch), Oksanen (Savolaisten laulu) m.fl. C. gjorde även en banbrytande insats som upptecknare av folkmusik. - Hans hustru från 1866, Maria C. (1845-1919), dotter till tonsättaren Fredrik Pacius, var en uppskattad vissångerska.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import