centrala ämbetsverk

centrala ämbetsverk, myndigheter som var och en inom sitt särskilda förvaltningsområde utövar överstyrelsen inom en viss förvaltningsgren för landet i dess helhet. 1980 fanns ett tjugotal c., äldst bland dem Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen från 1799. Sedan lagen om statens affärsverk stiftades 1987 förändrades dock flera c:s ställning, framför allt sådana som bedrivit affärsverksamhet eller forskning. En del av dessa omvandlades först till affärsverk och senare till aktiebolag, medan andra har blivit forsknings- och utvecklingscentraler.
 
Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ämbetsverk, myndigheter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 01.06.2023