Cedercreutz, Emil

Cedercreutz, Emil Herman Robert (f. 16/5 1879 Kjulo, d. 28/1 1949 Hfrs), skulptör, bror till Axel Cedercreutz. Han var elev till Viktor Malmberg i Finska konstföreningens ritskola 1897-1902 och studerade sedan utomlands i Bryssel, där han tog intryck av C. Meunier, samt i Rom och Paris. C. började sin konstnärsbana som silhuettklippare och vann på detta område under årens lopp en ställning för sig genom sin säkra karakteriseringskonst. Cedercreutz avbildade främst djur i sina impressionistiska skulpturer, där han strävade efter en målerisk helhetsverkan; högst nådde han härvid med sina känsligt återgivna hästar. Bland hans arbeten märks de i brons gjutna offentliga skulpturerna Harvare (1920) i Björneborg, Moderskärlek (1928) i Fölskvären vid Kajsaniemigatan i Hfrs och Plöjare (1934) i Harjavalta, där han i början av 1900-talet inrättade ett hembygds- och konstmuseum på sitt sommarställe. Museet (Harjavalta) upprätthålls av en stiftelse med Cedercretz namn. Dess samlingar omfattar etnografiska föremål, förvärvade av Cedercretz på färder i s. Satakunta, konstverk av flera kända konstnärer, ryor, antikviteter m.m. - Cedercreutz framträdde även som författare med ett antal herrgårdsskildringar, bl.a. om fädernegården Kjuloholm, några diktsamlingar, memoarer etc. (R. Kava, E. C., Satakunnan eurooppalainen, 1993)


EmilCedercreutz.jpg

Cedecreutz, Emil. Han är känd för sina känsliga skulpturer av djur, men han framträdde även som författare. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.09.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.09.2014 av Import