Cederberg, Arno

Cederberg, Arno Rafael (f. 2/7 1885 Tusby, d. 19/10 1948 Hfrs), historiker, fil.dr 1914. C. var 1913-19 docent i finsk och nordisk historia vid Helsingfors universitet och organiserade det estniska arkivväsendet under sin tid som professor i estnisk och nordisk historia i Dorpat 1919-28. Efter återkomsten till hemlandet var han tf. professor i allmän historia i Hfrs och Åbo till 1934, då han blev e.o. professor i Finlands och de baltiska ländernas historia vid Helsingfors universitet; erhöll följande år den ordinarie professuren i Finlands och de skandinaviska ländernas historia. Hans forskning gällde främst 1700-talets historia och personhistoria. C. skrev under yngre år delvis under pseudonymen A.R. Saarenseppä. Hans huvudarbete, Suomen historia vapauden ajalla (2 bd, 1942-47), skildrar Finlands historia under frihetstiden. Ordförande i Genealogiska samfundet 1934-42. (Suomalaisia historiantutkijoita, 1965; A.R. C.: kansainvälinen historiantutkija ja organisaattori, 1997)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import