Castrén, Kaarlo

Castrén, Kaarlo (f. 28/2 1860 Pello, d. 19/11 1938 Hfrs), jurist, bankman och politiker, kusin till Jalmar C. Han var från 1888 advokat i huvudstaden, tillhörde 1898-1904 och 1916-21 direktionen för Kansallis-Osake-Pankki och var därtill medintressent i en rad storföretag, t.ex. W. Gutzeit & C:o. Under ofärdsåren var C. en av det passiva motståndets och de konstitutionellas ledande män, blev 1906 senator och biträdande chef för civilexpeditionen, vars chef han var 1908 -09. Från november 1918 till april 1919 var C. (nu ungfinne) finansminister, varefter han bildade en koalitionsregering, som bl.a. framlade förslaget till republikanskt statsskick i Finland. Sedan detta antagits och president valts, avgick ministären C. i aug. 1919. Han kan betecknas som högerliberal och nära ideologiskt befryndad med K.J. Ståhlberg. Under slutet av sitt liv ägnade sig C. bl.a. åt forskning rörande Lars Levi Laestadius liv och verksamhet.

Hans bror, politikern och kommunalmannen Johan Arthur C. (1866-1946), blev 1893 politieborgmästare i Uleåborg och tjänstgjorde sedan (från 1908) som justitieborgmästare fram till 1918. Han var 1917-18 ledamot av den s.k. självständighetssenaten som chef för civilexpeditionen och därefter 1921-30 stadsdirektör samt 1931-36 politieborgmästare i huvudstaden.

Finlands regeringar sedan 1917

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import