Carrefour

Carrefour, franska för "mötesplats", är ett EU-nätverk, vars uppgift är att göra EU och dess institutioner mer tillgängliga för landsbygdsbefolkningen. Europeiska kommissionens enhet för informationsverksamhet har sedan 1986 utvecklat Carrefour-nätverket i medlemsländerna. Idag (2002) finns ca 130 informationscentraler utspridda över EU-området. Rent konkret skall C. bistå landsbygdsbefolkningen att dra nytta av Europeiska unionens program och andra åtgärder avsedda att stöda landsbygdsregionernas utveckling. I Finland finns nio Carrefourcentraler, bland dem Carrefour Svenskfinland (CSF), som är lokaliserad till Oravais. CSF etablerade 2001 en filial i Pargas, CSF-Sydkusten.

Centralerna i Finland distribuerar material om EU:s landsbygdspolitik, arrangerar diskussioner och seminarier om landsbygdsutvecklingen i de olika regionerna, stöder dem som vill skapa och genomföra lokala eller internationella projekt och främjar utbyte av erfarenheter och idéer mellan landsbygdsregionerna i Europa.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import