Cajander, A.K

Cajander, Aimo Kaarlo ( A.K.) (f. 4/4 1879 Nystad, d. 21/1 1943 Hfrs), botanist, skogsvetenskapsman och politiker, fil.dr 1915. C. blev 1904 docent i botanik vid Helsingfors universitet, företog en forskningsresa till Sibirien och var 1911-34 professor i skogsskötsel, därtill överdirektör i forststyrelsen från 1918. C. var en framstående växtgeograf och studerade bl.a. skogsbrukets växtgeografiska grundvalar, torvmossarnas ekologi och Finlands flora. Mest bekant är han dock som upphovsman till den s.k. skogstypsläran (biologi).

Under sin första riksdagsperiod (1929-33) övergick C., som tidigare räknats som konservativ, till framstegspartiet, vars ledare han efter hand blev och där han kom att tillhöra den vänstra flygeln. Han invaldes i riksdagen även 1936. Efter att redan 1922 och 1924 ha varit chef för expeditionsministärer blev C. 1937 statsminister för den i huvudsak av agrarer och socialdemokrater sammansatta regering (den s.k. rödmylleregeringen) som bildades efter valet av Kyösti Kallio till republikens president 1937 och som kvarstod till krigsutbrottet 1939. Han hade varit försvarsminister ett decennium tidigare, 1928-29, och omfattade idén om ett starkt försvar, men antog ännu i augusti 1939, att Finland hade gott om tid för krigsförberedelser. C. ansågs - med orätt, eftersom många andra ledande politiker delade hans inställning - allmänt ansvarig för arméns bristfälliga utrustning under vinterkriget (den civilbetonade uniformen kallades efter honom "modell Cajander"). (A. Kalela-Torstensson, Isäni A.K. C. kirjeiden ja muistikuvien valossa, 1985)

Finlands regeringar sedan 1917Caj.jpg

Cajander, Aimo Kaarlo (A.K.) Var en framträdande aktör i finländsk politik under decennierna mellan världskrigen. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import