byslagsmål

byslagsmål, slagsmål i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet i s.v. Finland, s. Österbotten och s. Karelen. Byslagsmål utkämpades mellan i synnerhet de unga männen i olika byar särskilt på höstarna och i samband med bröllop, marknader och festligheter som varade flera dagar. Mot slutet av 1800-talet fick de särskilt i s. Österbotten en alltmer våldsam karaktär (häjyt), vilket ofta föranledde ingripanden från myndigheternas sida som bidrog till att seden helt och hållet dog ut på 1920-talet. Från Nyland är seden inte lika känd, mycket beroende på att bebyggelsen där inte hade den fasta bykaraktär som fanns i Österbotten. (E. Haavio-Mannila, Kylätappelut, 1958)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
slagsmål, bysamhällen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.05.2023