Brunberg Oy

Brunberg Oy, Borgå, sötsaksfabrik, gr. 1871. Tillverkning av choklad inleddes ca 1930. De flesta av B:s produkter, såsom Alkukaramellen, har mycket gamla traditioner. Omsättning ca 6 milj. €, 59 anst. (2008). Ägs sedan 1928 av familjen Brunberg. (Gunhard Kock)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.03.2011 av Import