Brummer, Eva

Brummer-Korvenkontio, Eva Ester (f. 13/3 1901 Tfrs, d. 28/6 2007), textilkonstnär, maka till Arttu B-K. B. studerade vid Centralskolan för konstflit (modellteckningsavdelningen) 1922-23 och till teckningslärare vid samma skola 1924-26. Hon verkade som frilanstextilkonstnär 1926-80 och som teckningslärare vid läroverk i Hfrs 1928-68. B. gjorde såväl i tekniskt som konstnärligt hänseende en nyskapande insats inom finländsk ryakonst. Hon frigjorde sig från den tidigare förhärskande strikt geometriska kompositionen och väckte uppmärksamhet även med färghållningen på sina ryor. De var till en början övervägande ljusa i tonen, men fick småningom allt mörkare nyanser. Hennes konst har visats internationellt sedan 1930 och hon erhöll många pris både i hemlandet och utomlands. Under denna period har hon medverkat i Finska handarbetets vänners samtliga stora utställningar och jubileer. En stor utställning hölls i Konstindustrimuseet i Hfrs med anledning av B:s 100-årsdag 2001. (kat. med texter bl.a. av Leena Svinhufvud och Päikki Priha om B:s kyrkliga textilier). (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.11.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.11.2009 av Import