Browallius, Johan

Browallius, Johan (f. 30/8 1707 Västerås d. 25/7 1755 Åbo), naturvetenskapsman, kyrkoman och politiker. Browallius, som var jämnårig och vän till Linné, blev 1737 professor i fysik vid akademin i Åbo och övergick 1746 till teologiska fakulteten; blev samma år domprost och 1749 biskop i Åbo stift och prokansler. Han framträdde i den pedagogiska diskussionen med ett nyttoinriktat, antiklassiskt program, genomdrev 1746 en ny finsk bibelöversättning och deltog själv i dess utarbetande. Inom politiken tillhörde Browallius hattarnas radikala flygel som representant för Åbo stift vid riksdagarna 1746-47 och 1751-52. Under den senare riksdagen framstod han som den främsta förkämpen för den obegränsade ständersuveräniteten. Browallius utgav många naturvetenskapliga skrifter, bland dem det stora postuma arbetet Betänkande öfver vattuminskningen, där han utgående från vetenskapliga rön vederlade teorin om att jorden skulle komma att torrläggas. (K. Österbladh, Juhana B., 1929; J.J. Sankari, Johan Browalliuksen ja hänen aikansa Turun tuomiokapitulin asenne pietismiin, 1991)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biografier, politiker, vetenskapsmän, svenska tiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 31.05.2023