brigad

brigad, fi. prikaati, arméförband, sedan 1500-t. och bl.a. i Gustav II Adolfs här det största taktiska förbandet inom infanteriet, senare även inom andra truppslag. I Finland organiserades 1775 Savolaxbrigaden som operativt förband. Under 1808-09 års krig formerades armén i sin helhet i taktiska b., och under kriget 1918 sammanfördes de värnpliktiga jägarregementena i den vita armén i tre b. I det självständiga Finlands armé bildades den s.k. Bergsbrigaden, från 1919 Jägarbrigaden, av jägarbataljoner förlagda till Vasa (Gardesjägarbataljonen), Uleåborg och Tavastehus samt av en artillerisektion (från 1920 regemente, artilleri). Jägarbrigaden upplöstes 1934. Kavalleribrigaden bildades 1920 (kavalleri).

Vid mobiliseringen 1939 formerades täcktrupperna på b. Efter freden 1940 organiserades armén på 13 b., en jägar- och en kavallerib. Vid mobiliseringen 1941 uppsattes utöver de två sistnämnda en andra jägarb. Under krigets gång tillkom vid sidan av divisionerna flera b. som operativa förband.

Efter kriget skedde 1952 en omorganisering av armén i b., sju exklusive Pansarbrigaden (pansartrupper). De underlyder numera arméns försvarsområden, utom Nylands b., som sorterar under marinen. De övriga b. är idag Artilleribrigaden (Niinisalo), Björneborgs brigad (Säkylä), Karelska brigaden (Vekaranjärvi), Savolaxbrigaden (S:t Michel), Norra Karelens brigad (Kontiolax), Kajanalands brigad och Jägarbrigaden (Sodankylä). En b. består av infanteri (jägarbataljoner), artilleri och specialförband. Manskapsstyrkan är ca 2 000 man. Se även infanteri.

Savolaxbrigaden lades ned i början av 2007.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
brigader
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.04.2016 av Import