Botby

Botby, fi. Vartiokylä, distrikt i östra stordistriktet i Hfrs, beläget på v. stranden av Botbyviken inom det 1946 inkorporerade området, 21 063 inv. (2008). B., som har fått sitt namn av en fornborg, utgjorde ursprungligen en utspridd by i Helsinge socken. 1925 uppstod ett förortssamhälle på de marker som tillhörde Botby villasamhälle, ett bolag bildat för ändamålet. Det lät uppgöra en stadsplan för Marudd, som ligger i sydligaste B. vid inloppet till Botbyviken. Villalotternas utstyckning avslutades 1936. Botby gård, ett f.d. rusthåll, köptes 1917 av Botby gods Ab, men övergick 1933 (delvis redan 1927) i stadens ägo. Gårdens låga huvudbyggnad i trä byggdes i början av 1800-t. och tjänstgör numera som restaurang och samlingslokal.

Det nuvarande delområdet Botby gård (fi. Puotila, stadsplan från 1959, 4 835 inv. 2008), som domineras av flervåningshus, byggdes i början av 1960-t. s. om nya Borgåvägen (nuv. Österleden), som dragits fram till B. 1933. N. om Österleden ligger Botbyhöjden (fi. Puotinharju, stadsplan från 1961, 3 661 inv. 2008) och det småhusdominerade Botbyåsen (fi. Vartioharju, 5 937 inv. 2008), där det redan på 1930-t. uppstod arbetarbosättning. Östra centrum (fi. Itäkeskus, 4 643 inv. 2008) är som namnet anger ett centrum för ö. Hfrs med bl.a. Nordens största inomhusköpcentrum. Det fick sina första invånare 1976 och var östlig ändpunkt för första utbyggnadsskedet av stadens metro, som färdigställdes 1982. Fornborgen i B., som härstammar från 1300-t., var 2002 föremål för arkeologiska utgrävningar i Museiverkets regi.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, byar, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria, fornborgar, huvudstäder, bostadsområden, Botby gård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 21.04.2016