Bostadsstyrelsen

Bostadsstyrelsen, förutvarande centralt ämbetsverk underställt inrikesministeriet, inrättades 1966 och indrogs 1993, varvid dess åligganden överfördes på miljöministeriet (bostadspolitiken) och statskontoret (finansieringen).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, ministerier, ämbetsverk, finansiering, bostadspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.04.2016 av Import