Borgström, HenrikBorgström, Henrik (f. 26/4 1799 Lovisa, d. 30/6 1883 Hfrs), affärsman och donator. Borgström, som härstammade från anspråkslösa förhållanden, verkade en tid som svensk korrespondent i Liverpool och grundade 1825 efter återkomsten till hemlandet handelshuset H. Borgström & Co, som snart blev ett av de största i landet. Han grundade vidare en tobaksfabrik 1834 och medverkade vid anläggandet av Forssa bomullsfabrik 1847. Borgström hade omfattande konstnärliga och litterära intressen; hans hem i Hfrs utgjorde en av stadens viktigaste kulturhärdar. Han räknade bland sina vänner många av samtidens mest framstående inhemska vetenskapsmän, konstnärer och statsmän, bl.a. Runeberg, Topelius, Pacius och Snellman. Borgström gjorde sig även känd som en rundhänt mecenat och åstadkom genom sitt initiativ två av huvudstadens förnämsta parkanläggningar: Brunnsparken och trakten kring Tölöviken. I Djurgården uppställdes en bronsbyst av B. 1888 (W. Runeberg). (V. Hoving, H. B., 1949)

Borgström, Henrik d.y. (1830-1865)

BorgstroemHenrik

Borgström, Henrik. Den Borgströmska tobaksfabriken uppfördes 1872. Foto: Schildts bildarkiv, T. Leinonen.

tobaksfabriken.jpg

Tobaksfabriken skadades av artilleribeskjutning vid tyskarnas intagning av staden april 1918 och led skador även under både vinter- och fortsättningskriget. Foto: Helsingfors stadsmuseum/ bildarkivet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, affärsmän, personer (individer), företagsgrundare, donatorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.04.2016