Bomansson, Karl August

Bomansson, Karl August (f. 5/4 1827 Saltvik, d. 7/2 1907 Hfrs), arkivman och historiker, fil.lic. (disp.) 1859. B. anställdes 1853 vid dåvarande senatsarkivet och var den drivande kraften bakom dess omvandling till ett modernt statsarkiv, vars första arkivarie han var 1870-83. Han verkade därtill från 1862 som docent i historia vid Helsingfors universitet. Som vetenskapsman intresserade sig B. främst för Ålands historia; skrev bl.a. verken Kastelholm (1856), Om Ålands fornminnen (1859), som var den första egentliga doktorsavhandlingen i arkeologi i Finland, och Hertig Johan och hans tid (1862).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), personer (individer), arkivarier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 18.04.2016