Boldt, Robert

Boldt, Johan Georg Robert (f. 3/1 1861 Kuopio, d. 26/6 1923 Hfrs), skolman och botanist, fil.dr 1891, bror till Alexander B. Han verkade 1886-1903 som lärare vid privatläroverk i Björneborg och Hfrs och undervisade sedan i naturkunnighet och geografi vid Svenska lyceum i Hfrs till sin död. B:s vetenskapliga specialfack var algologin; kartlade bl.a. grönalgernas utbredning på Grönland och i Norden. B., som har kallats den finländska hembygdsforskningens fader, grundade 1894 i Lojo den första lokala hembygdsföreningen i landet, den fortfarande verksamma (numera finskspråkiga) Hembygdsforskningens vänner i Lojo.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, hembygdsforskning, personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Import