bokmässorbokmässor. Finländska b. har ordnats sedan 1990, då den första internationella bokmässan i Åbo gick av stapeln i oktober samma år. Inom den antikvariska sektorn hade mässverksamhet inletts ett par år tidigare i Finska antikvariatföreningens (gr. 1941) regi. Åbomässan, som arrangeras av Åbo mäss- och kongresscentrum, ordnades med två års mellanrum fram till 1994, då den blev ett årligen återkommande evenemang. Den första mässan varade i fyra dagar och besöktes av ca tvåtusen personer, medan den år 2011 hade drygt 140 utställare och över 20 000 besökare. Den av Finlands mässa i Helsingfors mässcentrum arrangerade Helsingfors bokmässa, som ordnades första gången 2001, har sedermera gått av stapeln samtidigt varje år i oktober som Helsingfors musikmässa och Finlands vin- mat och gott liv-mässa. Sedan Helsingforsbokmässans begynnelse har den antikvariska bokmässan ingått i helheten, medan musikmässan år 2011 ordnas för tredje gången samt vin mat och gott liv-mässan femte gången. Dessa mässor hade 2010 sammanlagt 80 377 besökare och ca 480 utställare. Utöver dessa har mindre bokmässsor regelbundet ordnats i Lahtis, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg samt av kristna bokhandlare.HfrsBokmaessa04_SB_TOe.jpg

HfrsBokmaessa04Masshallen_SB_TOe.jpg

bokmässor. Helsingfors bokmässa, som vanligen ordnas sista veckoslutet i oktober, är Finlands största b. Den första egentliga b. i landet ordnades i Åbo 1990. Bilderna är från Helsingfors bokmässa 2004. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.03.2012 av Import