Blomqvist, Elisabeth

Blomqvist, Anna Charlotta Elisabeth (f. 17/2 1827 Hfrs, d. där 9/6 1901), skolföreståndarinna. Hon ägnade sig till en början åt måleriet men övergick snart till det pedagogiska facket. B. övertog tillsammans med sina systrar en av modern grundad privat fruntimmersskola, som nedlades 1869, sedan en statlig flickskola inrättats; som dennas första föreståndare tjänstgjorde B. 1864-98. I anslutning till skolan grundade hon 1868 ett lärarinneseminarium, som 1886 övertogs av staten under namn av Svenska fortbildningsanstalten i Hfrs. B. gjorde viktiga insatser för kvinnornas högre skolbildning och lärarinneutbildningen samt för utvecklandet av flickskolan som skolform. Hon var en av de centrala gestalterna vid uppbyggnaden av det finländska samhället under 1800-t. (H. Westermarck, E. B., 2 bd, 1916-17)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
flickskolor, personer (individer), skolföreståndare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2016 av Import