Blomberg, Jaakko

Blomberg, Jaakko Pekka (f. 26/4 1942 Hfrs), diplomat, pol.lic. 1971. B. var 1974-78 byråchef vid utrikesministeriet och 1978-82 ställföreträdande föreståndare för Finlands FN-representation i New York samt 1982-88 ambassadör i Ottawa. Han var 1988-92 avdelningschef vid utrikesministeriet och därefter understatssekreterare fram till 2001, då han utnämndes till ambassadör i Tallinn. B. var en av huvudarkitekterna bakom Finlands anslutning till EU 1995.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
diplomater, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2016 av Import