Björling, Gunnar

Björling, Gunnar Olof (f. 31/5 1887 Hfrs, d. där 11/7 1960), författare, fil.kand. 1915. B. ämnade först bli lärare, men övergav snart dessa planer och ägnade sig åt författarskap på heltid. Han mottog starka intryck av 1880-talets positivism och Edvard Westermarcks relativistiska moralfilosofi, som var ett grundelement i hans diktning; ett annat var en av dadaismen inspirerad strävan mot ett alltmer fragmentariskt språk, vilket gav honom rykte som svårtillgänglig. Han räknades från debuten 1922 med Vilande dag till en av modernismens mest radikala företrädare i estetisk mening.

B. utvecklade trots kraftigt motstånd från traditionalistiskt håll ett eget lyriskt idiom t.ex. genom att använda bindeord på ett avvikande sätt, genom djärva uteslutningar och förkortningar etc. Han skrev en snabb skissartad dikt, som tycktes flyta vidare utan avbrott från bok till bok. Sammanlagt utgav han tjugo diktsamlingar, som även innehåller originell aforistik. Av dem sammanställde han urvalen Och leker med skuggorna i sanden (1947), Träd står i sina rader (1952), Du jord du dag (1957) och Hund skenar glad (1959). Särskilt B:s naturlyrik med motiv från hans Brunnsparksmiljö har en stor fräschhet; den utmärks vidare av en relativ lättillgänglighet. Hans poetiska stil var skol- och stilbildande för de s.k. fyrtiotalisterna i Sverige, där ett Björlingsällskap bildades (av Stig Carlson) för distribution av hans senare böcker. B. tillhörde kretsen kring tidskriften Quosego, i vilken han var en flitig medarbetare. B:s samlade skrifter i 5 volymer utgavs i Sverige 1995 på Erikssons förlag. (W. Dickson, En livslivets diktare, 1956; B. Carpelan, Studier i G. B:s diktning 1922-33, 1960; M. Ekman, G. B:s daterade manuskript, 1991; F. Hertzberg, Moving materialities : on poetic materiality and translation, with special reference to Gunnar Björling's poetry, diss. 2003)
BjoerlingGunnar

Björling, Gunnar. Hans hem i Brunnsparken i Hfrs blev en samlingsplats för både finsk- och svenskspråkiga unga modernister. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar, F. Runeberg.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.01.2014
Uppdaterat 08.04.2016