Björkman, Teddy

Björkman, Berndt Theodor ( Teddy) (f. 9/10 1896 Hfrs, d. 30/10 1966 Kyrkslätt), operasångare och tjänsteman. Björkman bedrev sångstudier vid Helsingfors konservatorium och i flera repriser i Milano och Berlin. Han var knuten till Finska operan 1923-24 och 1928-47 och hörde då till dess främsta krafter. Björkman var 1919-25 bitr. länsman i Hoplax distrikt och tjänstgjorde 1925-28 vid tullen. Inom finlandssvenskt kulturliv togs hans tjänster flitigt i anspråk; han var bl.a. ordförande i Porkalaförbundet 1944-47. Erhöll kammarråds titel 1953. - Han var i sitt andra äktenskap (från 1933) gift med operasångerskan Anne Charlotte Winter-Björkman (1904-2001), som i flera decennier var engagerad vid Finska operan.



minabilder_001.jpg

Teddy Björkman var operasångare och tjänsteman. 1944-1947 var han ordförande för Porkalaförbundet. Foto: Kyrkslätts hembygdsförening.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sångare, tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.04.2016 av Import