Bildkonstakademin

Bildkonstakademin, Hfrs, f.d. Finlands konstakademis skola, bildades 1985 då skolan övergick i statlig förvaltning. Bildkonstakademin, som numera har universitetsstatus, är en efterföljare till Finska konstföreningens ritskola, som inledde sin verksamhet i Hfrs 1848. År 1939 övergick ritskolan i Finlands konstakademis ägo och blev 1985 en självständig institution och den högsta läroanstalten för bildkonst i Finland.

Bildkonstakademin är ett konstuniversitet, där man kan avlägga kandidat- och magisterexamen samt doktorsexamen i bildkonst. Examina kan avläggas inom områdena skulptur, måleri, konstgrafik och rum-tidkonst. År 2009 hade Bildkonstakademin 265 studerande. (Bengt von Bonsdorff/red.)

B. fick status av högskola 1993 och universitetsstatus 1998. Sedan 2012 är den ett offentligrättsligt universitet (red.)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skolor (läroanstalter), bildkonst, bildkonstläroinrättningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.04.2012
Uppdaterat 07.04.2016