Biaudet, Ulla

Biaudet (t. 1922 Fors), Ulla (född 3/1 1890 Söderhamn, död 16/10 1969 Lovisa), författare under pseudonymen Ulla Bjerne. Biaudet lämnade tidigt hemmet och arbetade som kontorist i Trelleborg och Köpenhamn, bedrev studier i Paris och företog vidsträckta resor i Europa och Nordafrika. Sin författardebut gjorde hon 1916 med boken Mitt andra jag. 1922 ingick Biaudet äktenskap med överläkaren Leon Biaudet (1882-1968) och bosatte sig i Lovisa.

Biaudet har betecknats som en okonventionell författare. Hennes miljöer är vanligen hämtade ur bohemlivet och hennes gestalter har en ovanlig sydländskt temperamentsfull färg. Bland arbeten märks den under signaturen Lars Doll utgivna Helsingforsromanen Getingboet (1938). Hon skrev utom romaner och noveller även dikter samt memoarer, Livet väntar dej (1955), Den glada otryggheten (1958) och Botad oskuld (1961).

Makarna Biaudets hela efterlämnade kvarlåtenskap tillföll 1969 Finlands svenska författareförening. Deras fastighet på Kvarnåsen disponeras numera avgiftsfritt av finlandssvenska författare för treårsperioder.


UllaBiaudet.jpg

Biaudet, Ulla. Hon har betecknats som en okonventionell författare, vars miljöer ofta är hämtade ur bohemlivet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 07.04.2016