Berghäll

Berghäll, fi. Kallio, distrikt i Hfrs, ett av stadens tätast bebyggda och folkrikaste, beläget i mellersta stordistriktet, 25 083 inv. (2008). B. (omfattar bl.a. delområdena Broholmen och Sörnäs) har fått sitt namn av en s.k. villatomt, som bebyggdes kring mitten av 1800-t. i den kuperade terrängen n.o. om Tölö- och Djurgårdsvikarna. I B. uppfördes under 1800- talets sista decennier arbetarkvarter med enhetligt bebyggda tomter där den dominerande hustypen hade bottenvåning i sten och övre våningen i trä, bl.a. vid de s.k. linjerna (fem parallellt löpande gator, efter petersburgsk modell döpta till Första, Andra, Tredje linjen etc.), som uppläts för bebyggelse 1887-89 och var slutligt utbyggda 1910. Genom B. drogs 1913 en dubbelspårig spårvägslinje. Här finns sedan 1975 stadens huvudbrandstation. Det äldre husbeståndet fick fram till 1960-t. till stor del vika för flervåningshus med s.g.s. uteslutande små bostäder på 1-2 rum. Mot slutet av 1900-t. började B. förlora sin ursprungliga karaktär av arbetarstadsdel. Bland byggnader märks Berghälls kyrka ( L. Sonck, 1908-12), stadsteatern (T. Penttilä, 1967), Diakonissanstalten (äldsta delen K-A. Wrede/M. Schjerfbeck, 1890-t.) och Torkelbackens bostadsområde i enhetlig 1920-tals klassicism.

Berghaell

Berghäll. Kyrkan, uppförd i nationalromantisk stil i början av 1900-t., reser sig på sin kulle högt över den omgivande bebyggelsen. Foto. Sakari Niemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, ortnamn, befolkning, bebyggelse, arbetare, huvudstadsregion, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.04.2016