Bergenheim, Edvard

Bergenheim, Edvard (f. 18/9 1798 Vasa, d. 19/2 1884 Åbo), kyrkoman, fil.dr 1823. Bergenheim verkade från 1823 som lärare i historia vid kadettskolan i Fredrikshamn och blev 1832 lektor vid Åbo gymnasium; upprätthöll 1840-43 en privatskola med internat i Åbo. Han utnämndes 1850 till ärkebiskop och tjänstgjorde som prästeståndets talman vid fyra lantdagar 1863-78; denna uppgift skötte den med hovmannamanér utrustade Bergenheim med särskild bravur. Han var en skicklig och samvetsgrann ämbetsman, som lade stor vikt bl.a. vid främjandet av folkundervisningen. Till läggning och åsikter var han konservativ. Bergenheim stod högt i gunst hos regenten; vid kröningen 1856 erhöll han teologie doktorstitel, vartill hans son 1879 upphöjdes i friherrligt stånd. (S. Lindman, En skolman från förra seklet, 1931; K. Tiensuu, Edvard Bergenheim. Toiminta koulumiehenä ja arkkipiispana vuoteen 1863, 1985)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, ärkebiskopar, autonoma tiden, personer (individer), lektorer (lärare)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.04.2016