Bengts, Josefina

Bengts, Maria Josefina (f. 1/10 1875 Pernå, d. där 26/10 1925), författarinna, skildrare av sin östnyländska hembygd. B., som sedan barndomen var invalidiserad av reumatism, levde sitt liv på fädernegården Bengts i Hardom by. Hon utgav 1902 sin första samling berättelser, I nyländska stugor, som erhöll en fortsättning 1906 (böckerna trycktes i en volym 1924). I hennes följande bok, Från vargtider och vallpojksår (1915), hade perspektivet förskjutits mot det rent etnografiska. B:s författarskap kulminerade i romanen Fäderna (1921), vilken har betecknats som den förnämsta svenska allmogeromanen i Finland; den har en verklighetsbakgrund från hennes egna trakter. Ett efterlämnat manuskript, i vilket B. försökt placera in hembygden i kriget 1918, visar att hennes samhällssyn förblivit tämligen snäv. Som en röd tråd genom hennes diktning gick hennes kärlek till jorden och hennes övertygelse om nödvändigheten av att ett folk var rotfast i denna jord.Jbengts.jpg

Bengts, Josefina. Hennes roman Fäderna har betecknats som den främsta svenska allmogeromanen i Finland. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer), folklivsskildring
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.04.2016