Bärlund, Kaj

Bärlund, Kaj-Ole Johannes (f. 9/11 1945 Borgå), politiker och ämbetsman, ekon.mag. 1976. Bärlund var 1967-71 redaktör vid Rundradion, lagstiftningssekreterare vid justitieministeriet 1972 -79 och socialdemokratisk riksdagsman 1979-91. Han tjänstgjorde som miljöminister i Holkeris regering 1987-91 och innehade 1990-2001 posten som generaldirektör för Finlands miljöcentral; han var tjänstledig från 1995 och innehade 1995-2008 befattningen som director för FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. Bärlund var 1984-90 medlem av den socialdemokratiska partistyrelsen och 1982-90 ordförande för Finlands svenska arbetarförbund. Han har publicerat debattböckerna Miksi ei EEC:hen (1971) och Palkat paketissa (1972).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.12.2010 av Import