AspöAspö, fi. Haapasaari, bebodd ö i Kotka skärgård, består egentligen av två öar, förenade av ett smalt näs. Aspö jämte ett 50-tal kringliggande öar, holmar och skär utgjorde egen kommun från 1913 till 1974, då det anslöts till Kotka. Inom bebyggelsen på ön märks den 1858 uppförda träkyrkan, som 1909-66 betjänade en egen församling. År 1733 uppfördes en nio meter hög träbåk på Aspö. Den ersattes 1862 av ett ca 25 meter högt torn där lotsarna höll vakt. I dag finns ett modernt sjöbevakningstorn på den gamla stenbåken.

Ön har ett fåtal bofasta invånare, men bebos sommartid av flera hundra sommargäster. Här restes 1961 ett minnesmärke över dem som omkommit vid minröjningen 1944-48. Aspö gränsar i s. till Östra Finska vikens nationalpark.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skärgårdar, öar, fiskebyar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.03.2016 av Import