Armfelt, Carl Gustaf

Armfelt, Carl Gustaf (f. 14/7 1724, d. 5/1 1792 Malmö), militär, sonson till Carl Gustaf Armfelt d.ä. Armfelt, som på 1740- o. -50-talen tjänstgjort i franska armén, utnämndes 1780 till chef för Nylands infanteriregemente samt 1787 till generalmajor och landshövding i Nylands och Tavastehus län. Då kriget med Ryssland utbröt 1788 fick han befälet över en häravdelning på 4 000 man, som skulle angripa Fredrikshamn. Anfallet avstannade dock bl.a. p.g.a. officerarnas missnöje, varefter Armfelt lade in ansökan om avsked, vilket beviljades. Han stannade dock kvar hos trupperna och lät sig sedan förmås att underteckna såväl den s.k. Liikalanoten som förbundsakten på Anjala (Anjalaförbundet). Armfelt fängslades i likhet med de övriga Anjalamännen och dömdes till döden, men benådades till arrest för livstiden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), Anjalaförbundet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.03.2016