Armfelt, Carl Alexander

Armfelt, Carl Alexander (f. 10/2 1850 Halikko, d. där 17/12 1925), ämbetsman och godsägare, kusin till August Armfelt. Han erhöll 1880 anställning vid kejsarens kansli för Finland i Petersburg, blev 1895 dess chef och var 1900-01 tf. ministerstatssekreteraradjoint. Han utkämpade på sina centrala poster med en viss framgång en uppehållande strid under de för Finland politiskt svåra åren kring sekelskiftet 1900. Armfelt trädde 1903 tillbaka från det offentliga livet och slog sig ned på fädernegodset Åminne, som sedan 1887 befunnit sig i hans ägo. Han testamenterade en stor del av sin kvarlåtenskap till Åbo Akademi (med donationsmedlen inrättades Armfeltska professuren i statsrätt och folkrätt) och en del av föremålsbeståndet på Åminne till Nationalmuseum. Utgav Politiska bref från "ofärdstidens" inbrott 1898-99 (1923). (R.A. Wrede, C.A. A. Hans verksamhet vid Statssekretariatet för Finland, 1928; Finländska gestalter VII, 1968)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), godsägare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.03.2016 av Import