arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, riksdagsutskott, har i likhet med övriga permanenta fackutskott 17 medlemmar och 9 ersättare. A. behandlar ärenden rörande arbetsmiljön, arbetskraften och sysselsättningen, medbestämmandesystem för personalen, jämställdhetsfrågor och civiltjänstgöringsärenden samt därutöver även huvuddelen av ärendena rörande strålskydd och kemikalier.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagen, jämställdhet, arbetsmarknaden, utskott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 17.03.2016