Arbetarnas och småbrukarnas socialdemokratiska förbund

Arbetarnas och småbrukarnas socialdemokratiska förbund (ASSF, Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto, TPSL), vänstersocialistiskt politiskt parti, gr. 1959 av utbrytare från det socialdemokratiska partiet, till en början kallad skogiterna efter sin ursprunglige ledare Emil Skog. Skogfalangen bildade efter riksdagsvalet 1958 en egen riksdagsgrupp, vars ordförande blev Aarre Simonen, som var partiets starke man fr.o.m. 1965, då skogiterna med Emil Skog i spetsen återvände till moderpartiet. A. hade i början av 1960-t. två-tre riksdagsledamöter och kunde 1966 öka sin riksdagsrepresentation till sju mandat p.g.a. valförbund med folkdemokraterna. Vid de följande riksdagsvalen invaldes ingen av dess kandidater. Partiet upplöstes 1973, varvid majoriteten av dess medlemmar anslöt sig till SDP, medan en minoritet bildade Socialistiska arbetarpartiet, som dock ströks ur partiregistret 1979.

A. intog i allmänhet en mera radikal hållning till olika frågor än moderpartiet och överträffade fram till slutet av 1960-t. detta även som upprätthållare av vänskapliga relationer till Sovjetunionen, vilket kvitterades med sovjetiskt finansiellt bistånd. A. torde ha varit världens enda socialdemokratiska parti som av det sovjetiska kommunistpartiet betecknades som ett "broderparti". Avsikten var att så split inom den socialdemokratiska rörelsen i Finland. (H. Tiainen, Kun puolue räjähti, 1968, Tovereiden tasavalta, 1997; E. Skog, Veljet vastakkain, 1974)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
partier, socialdemokratiska partier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2011
Uppdaterat 16.03.2016