Antell, Kurt

Antell, Kurt Lorentz (f. 17/1 1890 Hfrs, d. där 5/11 1972), ämbetsman, fil.dr h.c. 1963, son till Kasten A. Han var 1914-35 anställd vid Riksarkivet och 1935-57 chef för riksdagens svenska kansli. Han gjorde som ordförande i Svenska Finlands folktingsfullmäktige 1941-64 en viktig insats för de finlandssvenska samlingssträvandena. Skrev första delen av Pernå sockens historia (utk. 1956) och redigerade 1920-30 tillsammans med G. Nikander verket Herrgårdar i Finland. Erhöll kansliråds titel 1955.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 16.03.2016 av Import