Alopaeus, Marianne

Alopaeus (f. Rosenbröijer), Marianne (född 9/10 1918 Ekenäs, död 10/11 2014 Helsingfors), författare. I sitt tidiga författarskap beskriver A. främst revolten mot en borgerlig miljö, som känns förkvävande. Debuten Uppbrott (1945) handlar om ett äktenskap som förstelnats, ett ämne som skulle återkomma i flera psykologiskt övertygande böcker. Med Mörkrets kärna (1965), som utspelas i Paris, fick hon sitt genombrott, romanen blev något av en kultbok inte minst för kvinnliga läsare som identifierade sig med huvudpersonen Mirjams slitningar mellan olika män, mellan kärleks tvång och befrielse. Betraktelser kring en gräns (1971) innehåller essäer kring främlingskap i ett bara på ytan liberalt Finland, ett tema som får sin kulmen i den omdebatterade stridsskriften Drabbad av Sverige (1983), där A. ur humanistens synvinkel riktar ett välformulerat angrepp på den socialdemokratiskt styrda samhällsmodellen i hennes nya hemland. Hon gifte sig 1974 med författaren Jan Gehlin. (Gustaf Widén)
AlopaeusMarianne

Alopaeus, Marianne. Efter sin flyttning till Sverige väckte författaren uppmärksamhet med några i bokform publicerade vidräkningar med det nya hemlandet. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.11.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.04.2016 av Import