Alastaro

Alastaro, kapellförsamling och f.d. kommun i Egentliga Finland ca 15 km n.v. om Loimaa. Då kommunen upphörde var dess areal 258,9 km2 och invånarantalet 2 906 (2008).

A. upptas i sina centrala och ö. partier av en bördig lerslätt kring Loimijoki; v. om denna kuperad skogsbygd med bl.a. den från n. till s. löpande Virttaankangas-åsen, som på gränsen till Säkylä når 126 m ö.h. Bebyggelsen är koncentrerad till ådalen, där bl.a. A. kyrkby (1 300 inv. 2000) är belägen. A. har bl.a. livsmedels- och metallindustri samt elektronisk industri. I Virttaa by (300 inv.), med egen kyrka uppförd av trä 1845 (C. Vettervik), invigdes 1989 en mångsidig motorsportanläggning med bl.a. en 3 km lång racerbana, Alastaro Circuit.

A. var på 1500-t. en del av Loimaa storsocken, blev 1688 kapell under denna och bildade egen församling 1861. Träkyrkan är modersocknens gamla, som flyttades till sin nuvarande plats 1841. Vid ingången av år 2009 förenades kommunen jämte Mellilä med Loimaa stad, medan församlingen blev kapell under Loimaa församling.

ALASTARO.jpg

Alastaro i Egentliga Finland profilerar sig bl.a. som ett centrum för motorsporten. Karta: Arttu Paarlahti.

Alast.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ortnamn, församlingar, församlingar (förvaltningsområden), plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.05.2016 av Import