akademiprofessor

akademiprofessor, ledande forskare vid Finlands Akademi. Till a. kan utnämnas en person som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses medverka till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin. En a. leder forskningen inom sin forskargrupp och ger handledning åt unga forskare. En tjänst som a. tillsätts tills vidare eller för viss tid, dock för högst fem år i sänder. Dessa befattningar, vars innehavare ursprungligen kallades forskarprofessorer (nuv. namn sedan 1995), infördes i samband med omorganiseringen av Finland Akademi 1969.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, forskare, akademiledamöter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 10.03.2016 av Import