af Ursin, Nils Robert

af Ursin, Nils Robert (f. 18/4 1854 Kuopio, d. 8/5 1936 Tavastehus), skolman och politiker, fil.dr 1883; lektor i klassiska språk vid olika lyceer i Viborg och Åbo 1885-1918, sonson till Nils af Ursin. Han var en banbrytare för arbetarrörelsen i Finland, bl.a. stiftande medlem av arbetarföreningen i Viborg och ordförande för arbetarföreningen i Åbo 1891-1900. af Ursin valdes 1899 till det nybildade Finska arbetarpartiets ordförande, men avgick redan följande år sedan han råkat i konflikt med ledningen för partiets helsingforsflygel (bl.a. Salin, Tainio, Valpas-Hänninen). Han representerade sin ätt i lantdagen 1891-1906 och satt 1907-08 i enkammarlantdagen (soc.dem.); förste vice talman under denna tid.

Fastän han på intet sätt hade deltagit i upproret, följde han 1918 sina tidigare meningsfränder till Ryssland, därifrån han återvände över Sverige 1922, efter att ha konstaterat att hans ideal, en demokratisk socialism, inte föreföll att stå inför sitt förverkligande bortom östgränsen. af Ursin skrev en stor mängd uppbyggelse- och informationsskrifter (bl.a. i nykterhetsfrågan), avsedda för arbetarbefolkningen, t.ex. Työväenkysymyksiä (5 bd, 1897-1905). (Tiennäyttäjät 1, 1967; M. Rahikainen, N.R. af Ursin: aatelismies Suomen työväenliikkeessä, 1986; T. Mikkola, N.R. af Ursin ja Turun työväenyhdistys, 1987)


afUrsinNR.jpg

af Ursin, Nils Robert. Var en banbrytare för arbetarrörelsen i Finland. Han valdes 1899 till ordförande för det nygrundade Finska arbetarpartiet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, finlandssvenskar, biografier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.04.2011
Uppdaterat 31.05.2023