Adlerberg, Nikolaj

Adlerberg, Nikolaj (f. 31/5 1819 Pburg, d. 25/12 1892 München), rysk militär, greve; tillhörde en släkt, som härstammade från ärkebiskopen i Uppsala, Olof Svebilius. Adlerberg växte upp vid det ryska hovet och var barndomsvän till tronföljaren, sedermera Alexander II, vars förtroende han bevarade till dennes död. Han deltog i flera fälttåg på 1840- o. -50-talen, tjänstgjorde 1856-66 som militärattaché i Berlin, blev 1857 kejsarens generaladjutant och 1870 general av infanteriet. A. tjänstgjorde 1866-81 som generalguvernör i Finland och medverkade här trots sin konservativa åskådning till flera nyttiga reformer, bl.a. till inrättandet av ett finskt militärväsen 1878. Han åtnjöt en tämligen stor popularitet i storfurstendömet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), grevar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.03.2016 av Import