Ålandsexpeditionen

Ålandsexpeditionen, hjälp- och pacificeringsexpedition, utsänd av svenska regeringen vintern 1918 till Åland. Den 14 februari anlände till Eckerö en pansarbåt och två andra fartyg med uppgift dels att avhämta de ålänningar som ville bli överförda till Sverige, dels att medla mellan de ryska trupperna på Åland och Nystadskåren (frikårer), som 24/2 transporterades till Sverige. Flottstyrkan på Eckerö redd utökades 20/2 bl.a. med pansarskeppen Sverige och Oscar II, vartill 19/2 ett kompani kustartillerister (125 man) och 24/2 500 man ur Göta livgarde, det s.k. Ålandsdetachementet, landsattes. Expeditionen, som även kom i beröring med rödgardister och tyskar, innan den sista svenska truppen lämnade Åland 25/5, överförde sammanlagt 1 550 personer till Sverige. Detta var första gången sedan 1809, som svenska trupper sändes utomlands. (A. Bondestam, Åland vintern 1918, 1972; T. Nilsson, Guide till Sveriges historia i Europa, 2002)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009