Åkerman, (D.W.)

Åkerman, Daniel Woldemar (D.W.) (född 23/9 1843 Brahestad, död 22/10 1919 Taipalsaari), ämbetsman. Å. avlade domarexamen 1866 och innehade från 1870 olika tjänster vid Viborgs hovrätt, 1890-1901 som hovrättsråd. Han var 1891-1901 häradshövding i Stranda domsaga i Viborgs län samt 1901-04 senator och chef för handels- och industriexpeditionen, vice ordförande i senatens justitiedepartement 1904-05 och 1910-12. Efter mordet på prokurator Soisalon-Soininen 1905 var Å. en kort tid dennes efterträdare. Han var president i Åbo hovrätt 1905-10.

Å. var fennoman och arbetade till förmån för den finska kulturen i Viborg bl.a. som ordförande för Viipurin suomalaisen kirjallisuuden seura och Viipurin työväenyhdistys. Han bidrog också till utformandet av 1902 års språkförordning som jämställde finskan och svenskan som ämbetsspråk. Med tiden intog han en alltmer undfallande hållning gentemot de ryska myndigheterna, vilket till slut väckte kritik även bland hans gammalfinska partifränder (undfallenhetslinjen). Hans memoarer, Muistelmia, publicerades 1993. - Hans hustru Emma Å. (1851-1931) upprätthöll 1868-72 i Viborg en privat småskola och var en förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen i Viborg och Åbo bl.a. som ordförande för Finsk kvinnoförenings avdelning i Viborg 1886-1901. Å:s söner förfinskade sitt namn till Voipio (Voipio, Aarni och Väinö).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fennomani, personer (individer), häradshövdingar, hovrättsråd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.05.2016 av Import