Åkerblom, Maria

Åkerblom, Ida Maria (född 14/9 1898 Snappertuna, död 25/2 1981 Helsingfors), väckelseledare. Å. inledde sin bana som sömnpredikant i hemsocknen 1917 och inbjöds följande år till Österbotten, där ett bönehus i Karleby blev centrum för den åkerblomska rörelsen. Hon besatt en folklig vältalighet, höll anslående predikningar och samlade snart en talrik skara anhängare, av vilka en del (ca 230 personer) följde henne från Karleby och Terjärv till Hfrs, där ett nytt kollektiv bildades 1923-24 i några genom köp förvärvade villor i Mejlans. Hennes verksamhet stördes sedan av en räcka skandaler, rättegångar och rymningar, vilka väckte stort uppseende. Å. satt i fängelse i flera repriser, den sista gången dömd till 7 1/2 års tukthus för att ha sökt anstifta mord på en länsman och för uppmaningar till menedsbrott. Anhängarskaran splittrades under Å:s fängelsetid i början av 1930-t., varefter största delen fick sitt andliga hem i Missionskyrkan i Hfrs och i det lutherska församlingslivet i regionen. Efter frigivningen från fängelset 1933 ägnade sig Å. åt affärsverksamhet som innehavare av en parkettfirma och en kennel. (M.Å:s autobiografi och första delen av hennes verksamhet, utg. Eino R. Vartiovaara, 1920; G. Björkstrand, Åkerblomrörelsen: en finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall, 1976, M. Å.: Sändebudet med makt över liv och död, 2011)
AakerblomMaria

Åkerblom, Maria. Poetissan ses här demonstrativt studerande Den heliga skrift någon gång på 1920-t., då hon redan hade lämnat den västnyländska födelsebygden bakom sig. Hon var en gåtfull personlighet. Avfällingarna från rörelsen betecknade henne som en demon som begick grymheter under religionens täckmantel. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
väckelserörelser, personer (individer), predikanter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2016 av Import