Åbo läns regemente

Åbo läns regemente. Det första i Finland organiserade truppförbandet var "Finska regementet", som bildades 1613 och tio år senare uppdelades på tre fältregementen, av vilka ett fick namnet Å. Detta regemente deltog i alla krig under rikets stormaktstid och tillhörde under långa tider de baltiska garnisonstrupperna. Det gick under vid Poltava 1709 och uppsattes därefter på nytt efter stora ofreden, deltog i krigen i slutet av svenska tiden och upplöstes 1809.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import