Åbo handelshögskola

Åbo handelshögskola, fi. Turun kauppakorkeakoulu, unversitet som grundades 1950 på initiativ av företrädare för näringslivet, förstatligades 1977. Vid handelshögskolan finns fem institutioner, för företagsadministration, redovisning, marknadsföring, allmän ekonomi och språk. Dessutom finns ett center för forskning och undervisning inom företagsverksamhet samt ett center för framtidsforskning. Vid handelshögskolan fanns 2009 ca 2 500 studerande. Åbo handelshögskola gick vid ingången av år 2010 samman med Åbo universitet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011