HIST_Massadressen1899_MV.jpg

En grupp nyländska studenter före avfärd till Kyrkslätt för att där insamla namn till massadressen 1899. Eugen Schauman fjärde fr. h. Rötterna till den s.k. aktivismen, som var levande ända fram till det sovjetiska storanfallet på Karelska näset sommaren 1944, kan sökas i det sena 1800-talets växande opposition mot kejsarens regim. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fotografier, autonoma tiden, skidor, förryskningspolitik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 29.04.2011
Uppdaterat 08.06.2023