HIST_Lantdagen_MV_MHaverinen.jpg

Emanuel Thelnings tavla återgivande Borgå lantdags öppnande 28/3 1809. Det var ståndsrepresentanterna för en ny politisk helhet, storfurstendömet Finland, som sammanträdde första gången. Syfte med det hela var dels att ständerna i folkets namn skulle svära trohetsed till den nye härskaren, som genom att ta emot denna erkände de erövrade som sina undersåtar, dels att föra sedvanliga lantdagsförhandlingar. Foto: Museiverket, M. Haverinen.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, lantdag, lantdagsmän, målningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Bild
Skapat 29.04.2011
Uppdaterat 08.06.2023